Da biste stvorili uspešno korisničko iskustvo, postoji nekoliko ključnih principa koji treba imati na umu tokom čitavog procesa UX dizajna. Takođe je važno napomenuti da različiti projekti mogu imati različite potrebe i zahteve u kojima se ovi principi ne mogu uvek primenjivati. Razumevanje značaja i konteksta ovih smernica može vam pomoći da odlučite koja metodologija će se uključiti u vaš sledeći projekat.

1. UX je socijalno orijentisan: interakcija sa kompjuterom je nekada bila jednosmerna. Internet je sve to promenio. Društvena interakcija u virtuelnom svetu sada je ključna karakteristika. Sve od toga kako se posetilac ponaša tokom gledanja sajta, kako i od koga kupuju stvari je društvena interakcija. Imajući ovo u vidu UX dizajner će kreirati relevantne elemente dizajna i povezati koriničko iskustvo sa dizajnom.

2. UX je razgovor - razgovor između kompanije i korisnika. Svaki profesionalni UX dizajner zna da je cilj stvoriti dijalog sa potencijalnim i trenutnim kupcima; U okviru ovog dijaloga, u mogućnosti smo da otkrijemo više o njihovim potrebama i imaćemo pravi uvid u stvaranje efikasnijih rešenja u kojima saznajemo njihove potrebe i ispunjavamo ih.

3. UX je kontinuirani proces: iskustva se mogu vremenom menjati, rezultati i ključni uvidi se retko otkrivaju svi odjednom. Korisnici možda neće uvek imati dobro iskustvo sa promenama u vašem dizajnu ili novim funkcijama. Osigurati da svaki korak i tranzicija budu glatki, može znatno poboljšati korisničko iskustvo.

4. Kontekst je ključan: savremeni digitalni prostor učinio je daleko lakše stvaranje proizvoda i sadržaja, što zahteva dizajnerska rešenja koja će se ubrzati sa tim tempom. Kao UX dizajneri , moramo stalno da procenjujemo da li rešenje koje smo napravili rešava probleme korisnika. Da li se rešenje zaista uklapa u kontekst životnog korisničkog iskustva?

5. Iskustvo mora biti dizajnirano za korisnika: Ponekad dizajner može izgubiti fokus i početi dizajnirati više za sebe nego za korisnika. Ova česta greška može stvoriti problem u vezi idealnog korisničkog iskustva, zasnovanog na potrebama korisnika i njegovim ciljevima. Upoznajte svog korisnika i uvek držite perspektivu korisnika na umu tokom procesa dizajna.

6. Velika iskustva su jednostavna: ponekad je manje više. Jasnoća je važnija od količine. Održavanje jednostavnog rešenja kao najvišeg prioriteta može pomoći da se izbegnu prekompleksa i neefikasna rešenja.

7. Odlična kontrola potreba korisnika: Nema ničeg lošijeg od osećaja da nema izbora. Ako se korisnik oseća kao da nema opcija, pojaviće se frustracija. Imajući temeljno razumevanje potreba korisnika za kontrolom i fleksibilnošću u određenim zadacima, možete uspešno razvijati pozitivno korisničko iskustvo.

8. Psihologija je važan aspekt u UX: mnoge aktivnosti poput istraživanja i dizajna, imaju poreklo u dokazanim psihološkim činjenicama. Razumevanje vašeg korisnika nije samo demografske prirode, već se uključuje i psihološke informacije. Dizajneri UX, moraju da znaju šta su akcije korisnika, njihove motivacije i kognitivne pristrasnosti. Pored toga, potrebno je da razumemo uticaj i efekat naših dizajnerskih rešenja na naše korisnike i dizajn celokupnog korisničkog iskustva.

9. UX zahteva holistički pristup: Iskustvo koje stvarate je više nego samo prodaja proizvoda. Sa holističkim pristupom, potrebno je uzeti u obzir čitavo korisničko putovanje. Ovo uključuje svaku interakciju koju korisnik može imati sa kompanijom i njegovim brendom. Razmišljanje o celokupnom procesu korisničkog putovanja će vam pružiti bolji uvid u koje tačke na putu možete poboljšati kako bi se vaši korisnici uključili.

10. Uspešno korisničko iskustvo će voditi korisnika do željenog odredišta, držati ga angažovanim i obaveštenim tokom čitavog procesa, i pomoći mu da postignu sve svoje ciljeve s minimalnim naporom.