Digitalni marketing je eksplodirao tokom poslednjih 15 godina, a sa njim se pojavio i žargon pojmova koji su bitni za njega. Sledeći rečnik termina internet marketinga objašnjava online marketing definicije i terminologiju na jednostavnom, razumljivom jeziku. Redovno ćemo ažurirati ovaj rečnik i nadamo se da će vam biti od koristi.

Affiliate - Ovaj termin se obično koristi u affiliate marketingu, gde pojedinci postavljaju affiliate linkove koji im obično daju proviziju od kompanije s kojom su povezani. Vrsta internet marketinga u kojoj ste partner sa drugim veb sajtovima, pojedincima ili kompanijama za slanje saobraćaja na vaš sajt.

Algoritam - algoritam je kompjuterski program koji pretraživači koriste za popisivanje i indeksiranje stranica, koji im omogućavaju da dostave relevantne rezultate pretraživanja korisnicima.

Ažuriranje algoritama - Pretraživači redovno ažuriraju svoj algoritam kako bi ga prilagodili, kako bi osigurali relevantnost rezultata pretraživaća i implementirali nove tehnologije za indeksiranje i rangiranje veb stranica.

Aplikacija - Aplikacija je softver ili tehnologija, naziva se i aplikativni program, koji je dizajniran da obavlja određenu funkciju.

B2B - U internet marketingu, B2B (skraćenica od business-to-business) odnosi se na razmenu informacija, proizvoda ili usluga između preduzeća.

Back-end alat - Back-end alat je aplikacija ili program koji se koristi za pozadinsko upravljanje sajta. Promene na ovaj način odražavaju se na prednem delu veb sajta.

Benchmark - Benchmark je referentna tačka u odnosu na nešto što se meri i upoređuje.

(Bounce rate) Stopa odlazaka- Ova metrika predstavlja broj ljudi koji su napustili veb lokaciju nakon što su posetili samo jednu stranicu. Na osnovu Googleovih preporuka prihvatljiva stopa odskoka je ispod 40%.

Branding - Brendiranje je jedan od marketinških zadataka koji se obavlja u cilju uspostavljanja imidža ili asocijacije na proizvod u svesti potrošača i potencijalnih potrošača kroz različite vrste marketinških kampanja.

Dugme Call-to-action (CTA) - To je dugme postavljeno na veb sajtu koje podstiče posetioce da urade akciju koju promovišu, kao što su poziv, prijavljivanje, registracija itd.

Code - Kod računanja, kod je skup instrukcija koje su napisane da omoguće programu da izvrši zadatak koji je dodeljen instrukcijama.

Sadržaj (Content) - Sadržaj je informacija koja prenosi priču, deli relevantne podatke i objašnjava nešto online korisnicima. Različiti tipovi sadržaja, kao što su pisani sadržaj, slike i video snimci, kreirani su da privuku, uključe i angažuju posetioce veb sajta, pratioce društvenih medija, pretplatnike e-pošte.

Konverzija - U online marketingu, prodaja se obično smatra konverzijom. Kada ostvarite konverziju, to znači da ste uspeli da pretvorite posetioce veb sajta u korisnike koji plaćaju. U zavisnosti od veb sajta, različita akcija se takođe može smatrati konverzijom, kao što je prijavljivanje za nevsletter, preuzimanje datoteke, pretvaranje u društvenog folovera.

Konvertovanje - je termin koji se obično koristi za pretvaranje posetioca u klijenta koji plaćaju.

Kolačići - delovi podataka koji se šalju i čuvaju na računaru kada koristite pregledač za posetu veb sajtu nazivaju se kolačići. Svrha kolačića je da zabeleže aktivnost pregledavanja korisnika i da prilagode veb lokaciju tako da odgovara interesima korisnika.

CPM cost-per-mile - predstavlja cenu po hiljadu pojavljivanja. To je jedan od planova za oglašavanje, gdje plaćate cenu za hiljadu pregleda.

CRO conversion rate optimization - CRO označava optimizaciju stope konverzije i predstavlja stopu kojom se posetioci, pretražujući vašu veb lokaciju, pretvaraju u kupce.

Email marketing - Email marketing je vrsta internet marketinga u kojoj se proces promovisanja veb sajta sprovodi putem e-mail kampanje.

Angažman (Engagement) - Ovaj termin se odnosi na mogućnost povezivanja sa kupcima kako bi se uspostavila dugoročna veza i povećao uticaj.

Ulazna strana (Entry page) - ulazna stranica je jedna od stranica na veb stranici koju posetioci prvi put vide kada stignu na vašu veb stranicu. Naziva se i odredišnom stranicom (landing page)

eWoM (Electronic word of mouth) - Elektronska usmena poruka je online verzija tradicionalnog marketinga. U ovom obliku, marketing se oslanja na pozitivnu ili negativnu izjavu o kompaniji, koju pružaju klijenti, i koja se deli putem online medija, kao što su društvene mreže, e-pošta.

Izlazna strana (Exit page) - Izlazna stranica je poslednja stranica kojoj korisnici pristupaju pre nego što napuste veb sajt.

Google penali - Google penali imaju negativan uticaj na rangiranje vašeg sajta, jer Google snižava rangiranje na veb stranici zbog kazne. Penali mogu biti zbog ažuriranja algoritma, ili se vaš sajt može kazniti zbog upotrebe tehnika manipulacije i obmanjivanja, koje se nazivaju black hat SEO

HTML stranica - HTML označava Hipertekt Markup Language i predstavlja standardizovani sistem za označavanje tekstualnih datoteka. HTML stranica je veb stranica koja koristi HTML za označavanje sadržaja, što pretraživačima omogućava da identifikuju različite delove teksta.

HTML validator - je program koji se koristi za proveru elemenata za označavanje HTML-a kako bi se otkrile eventualne greške.

Impresija (Impression) - U internet marketingu, Impresija, koji se naziva i pregled (View ), postiže se svaki put kada on-line posetilac vidi informacije

Inbound marketing - Ulazni marketing se odnosi na aktivnosti koje obavljaju marketeri u cilju stvaranja interesa i privlačenja posetilaca na veb stranicu, gde želite da ih konvertujete.

Ključna reč (Keyword) - Ključna reč je reč ili fraza koja se koristi za opisivanje sadržaja veb stranice. Ključne reči se koriste u različitim vrstama internet marketinga, kao što su SEO, plaćeno oglašavanje itd.

Gustina ključnih reči (Keyword density) - Gustina ključne reči je procenat upotrebe ključne reči ili ključne fraze na veb stranici.

Istraživanje ključnih reči - Ovo se odnosi na proces pronalaženja najrelevantnijih ključnih reči koje treba da koristite na vašem veb sajtu, kada je u pitanju optimizacija sadržaja. Budući da su rezultati ptretraga kategorizovani na osnovu ključnih riječi, morate koristiti samo relevantne ključne reči kako biste bili sigurni da privlačite relevantan posete.

Preterivanje sa ključnim rečima (Keyword stuffing) - je proces dodavanja previše ključnih reči sadržaju. Svrha ove aktivnosti je da se manipuliše algoritmom pretraživača u cilju boljeg rangiranja veb stranice, ali ovu praksu pretraživači kažnjavaju, zbog čega se ne preporučuje primena preterivanja ključnih riječi u optimizaciji sadržaja.

KPI (Key performance indicator) - Ključni indikator učinka je vrsta merenja koja se koristi za procenu uspješnosti veb-lokacije.

Odredišna stranica (Landing page) - je jedna stranica koja se pojavljuje nakon što je korisnik kliknuo na vezu u rezultatu pretrage, oglas pretrage, link objavljen na društvenim medijima, link uključen u kampanju e-pošte, itd.

Lead - U online marketingu, lead je potencijalni kontakt za prodaju. To su oni kontakti koji će najverovatnije postati vaši klijenti, zbog svojih interesa, potreba i sl. Različite strategije internet marketinga koriste se za generisanje potencijalnih klijenata.

Meta tag - To je sistem kodiranja koji se koristi u HTML-u za označavanje sadržaja veb stranice kako bi se omogućilo da pretraživači razumeju podatke. Meta tagovi daju meta podatke o HTML dokumentu.

Metric - je mera koja se koristi za praćenje i nadgledanje određenog elementa veb sajta kako bi se procenio učinak veb sajta.

Mobilni uređaj - Mobilni uređaj je mali prenosivi računarski uređaj, kao što je pametni telefon ili tablet.

Mobile-friendli - Ovaj termin se obično koristi za dizajn veb stranica. Veb sajt koji je prilagođen mobilnim uređajima je veb sajt koji korisnici mogu da koriste na bilo kojim mobilnim uređajem, a da to ne ugrožava korisničko iskustvo.

Off-page - Faktori koji utiču na rangiranje, a koji nisu dostupni na samoj veb stranici uključuju eksterne linkove.

Online oglašavanje - koje se naziva i internet oglašavanje, je oblik marketinga koji koristi internet za promovisanje poslovanja i distribuciju promotivnih poruka.

On-page - faktori koji utiču na rangiranje, koji su dostupni na samoj veb lokaciji, uključuju tagove, ključne reči, sadržaj itd.

Optimizacija - je proces poboljšanja različitih elemenata on-site and off-site elemenata u skladu sa SEO smernicama, kako bi se poboljšalo pozicioniranje sajta na stranicama sa rezultatima pretraga. Mogu se optimizovati različiti aspekti veb-lokacije, kao što su optimizacija sadržaja, optimizacija naslova, optimizacija slika, optimizacija video zapisa itd.

Organski doseg (Organic reach) - ukupan broj jedinstvenih osoba koje su videle vašu veb-lokaciju ili post putem neplaćene distribucije.

Outbound marketing - Outbound marketing se odnosi na korišćenje spoljnih izvora. Za razliku od inbound marketinga, outbound metode koriste eksterne izvore, i plaćene i neplaćene za generisanje potencijalnih klijenata i poboljšanje performansi veb lokacije.

Plaćeni doseg (Paid reach) - Ukupan broj jedinstvenih ljudi koji su videli vašu veb-lokaciju ili post putem plaćene distribucije.

Personalizacija - Ovo se odnosi na proces prilagođavanja nečemu prema specifičnim potrebama. Personalizacija je pristup koji se posebno preporučuje u marketingu društvenih medija, kao i u e-mail marketingu, jer vam omogućava da uspostavite vezu sa društvenim foloverima ili e-mail pretplatnicima.

Platforma - je kompjuterski sistem na kojem se pokreće aplikacija.

Pozicioniranje - U internet marketingu, pozicioniranje se odnosi na poziciju veb stranice na stranicama s rezultatima pretraga. Pošto stranice postavljene na vrhu rezultata dobijaju više poseta, pozicioniranje je važna aktivnost internet marketinga.

PPC - PPC, skraćenica od pai-per-click, je vrsta plaćenog oglašavanja koje se koristi u online marketingu, gde oglašivači plaćaju svaki put kada korisnik klikne na oglas, koji se može prikazati na stranicama rezultata pretraga kao sponzorisani rezultati , ili na društvenim mrežama.

Rangiranje - se odnosi na poziciju veb sajta na stranicama rezultata pretrage. Kako pretraživači pozicioniraju veb sajtove na osnovu različitih kriterijuma koji utiču na rangiranje, važno je da pratite smernice za pretraživače kako biste poboljšali rangiranje i na taj način promovisali veb lokaciju.

Reach - Reach je ukupan broj ljudi koji mogu da vide vašu poruku ili internet marketing kampanju.

Referral - Ovo se odnosi na stranicu koja se povezuje na drugu stranicu.

ROI - Povrat investicija, obično poznat kao koeficijent profitabilnosti, je korist koju je investitor ostvari kroz svoja ulaganja. ROI je poređenje profita koji ste ostvarili i početne investicije.

Upit za pretragu (Search query) - je termin koji korisnik unese u pretraživač. Postoje različiti tipovi upita za pretraživanje, u zavisnosti od vrste informacija koje korisnici pretražuju pomoću pretraživača.

SEM - Search engine marketing je vrsta internet marketinga gde se veb sajt promoviše kroz pretraživače, koristeći i neplaćene (SEO) i plaćene (PPC) metode.

SEO - Optimizacija za pretraživače je vrsta internet marketinga u kojoj se rangiranje veb sajta poboljšava korišćenjem neplaćenih metoda.

SERP - SERP označava stranicu sa rezultatima pretrage, a to je stranica koja se prikazuje korisnicima nakon što upišu upit za pretraživanje u pretraživač. Stranica sa rezultatima prikazuje rezultate koji se odnose na upit, uključujući i sponzorirane (plaćene) rezultate, kao i organske rezultate.

CMM - Marketing na društvenih medijima je vrsta online marketinga koji koristi veb stranice društvenih medija za promovisanje poslovanja, povećanje prometa i generiranje potencijalnih klijenata.

Strategija - je dobro razvijen poslovni plan koji uključuje plan i analizu trenutne situacije, ciljeve koji se trebaju postići sprovođenjem strategije, set akcija koje treba izvršiti, kao i načine za praćenje i mere efikasnost strategije. U smislu internet marketinga, strategija podrazumeva planiranje i zadatke koji se izvode kao deo internet marketinga.

Ciljna publika (Target audience) - Ciljna publika je grupa korisnika na mreži koju želite da dosegnete. Trebalo bi da optimizujete svoju internet marketing strategiju kako biste maksimalno povećali šanse da dostignete svoju ciljnu publiku, jer je veća verovatnoća da će ti korisnici postati vaši klijenti, pretplatnici, foloveri itd.

Ciljanje(Targeting) - Obično se odnosi na izbor potencijalnih kupaca, kako bi se uspostavila grupa, često nazvana ciljna grupa, onih koji su najverovatnije da postanu vaši klijenti.

Zaštitni znak (Trademark) - je dizajn koji je prepoznatljiv i predstavlja sliku kompanije, biznisa ili pojedinca.

Saobraćaj (Traffic) - U online svetu, saobraćaj se odnosi na protok podataka. Kada je reč o veb stranicama, saobraćaj predstavlja količinu podataka poslanih i primljenih od strane posetioca te veb stranice.

URL - Uniform Resource Locator odnosi se na lokaciju datoteke na internetu. To je adresa veb-sajta, koju unosite u pretraživač kako biste pronašli određenu Veb lokaciju.

User - U smislu online sveta, korisnik je osoba koja koristi internet kako bi pronašla informacije ili uspostavila kontakt.

Vidljivost (Visibility) - je šansa da se Vaša veb stranica pojavi na stranicama u rezultatima pretrage. Internet marketing treba da poveća vidljivost Vašeg veb sajta, i na taj način poveća mogućnost da se vaš sajt pojavljuje u organskim rezultatima.

Session, je merenje koje se koristi da označi radnju korisnika koja se dešava u određenom periodu.

W3C - predstavlja konzorcijum World Wide Web i predstavlja zajednicu koja zajedno radi na razvoju i unapređenju veb standarda.

Alat za veb analitiku (Web analytics tool) - Ovi alati se koriste kao deo veb analitike, u svrhu praćenja i analize performansi veb sajta.

Web browsing - Veb pretraživanje je proces koriaćenja veb pretraživača, softverske aplikacije, u cilju traženja informacija na mreži.

Webmaster - je osoba koja kreira i upravlja veb stranicom.

Analiza veb sajta (Website analytics) - Zbirka različitih metrika, kao što su posete veb sajtu, stopa odskoka, trajanje sesije, preporuke, itd. Ovi podaci o veb-lokaciji koriste se za analizu i praćenje rada veb-lokacije.

Website directory - koji se naziva i direktorijum veza, je veb sajt koji je specijalizovan za povezivanje sa drugim veb sajtovima, koji su podeljeni na osnovu kategorija.

Navigacija sajta - predstavlja strukturu veb sajta koji se koristi za usmeravanje korisnika na različite delove veb sajta.

Website saturation - Ovaj termin se odnosi na broj veb-stranica iz jednog domena, koje indeksiraju pretraživači.